Mapa del 1968

A l'arxiu històric municipal, en David Palacios i l' Elisabeth Civil van trobar el mapa de la construcció del primer edifici de l'institutu Pau Vila. En aquest mapa es poden observarr com estan assenyalades les boques d'entrada del refugi.

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.