Notícia del diari Vertical

El diari vertical va ser la publicació en premsa que substituí al diari de Sabadell durant la Guerra Civil Espanyola.
Amb aquest mitjà, es pretenia informar a la població sobre les gestions que feia l'ajuntament i també les notícies del front.
Va ser en aquesta publicació del dimarts 16 de novembre del 1937 on s'informa que s'ha constituït la comissió de defensa passiva de la ciutat sota l'alcaldia de Moix i, que el dilluns passat s'havia ordenat la construcció de TRES refugis, és a dir, que el dilluns 15 de novembre del 1937 podem dir que es va començar a construir els tres refugis de la ciutat (un d'ells, el del Pau Vila).

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.