Les obres al gimnàs. 

Primers contactes: Comissió d'Obres

L'Institut Pau Vila de Sabadell forma part d'un pla d'intervenció d'obres de millora de les seves instal·lacions. Durant els cinc anys vinents es duran a terme una sèrie de treballs que rehabilitaran l'edifici actual i el modernitzaran.
Aquestes obres estan dirigides pel departament d'educació que és qui decideix les actuacions que es duran a terme a l'edifici.

Intercanvi de material

En aquest context, es va crear una comissió d'obres que representava tant als professionals que portarien a terme les intervencions (arquitectes, responsable d'obres, etc.) com a professors del centre.
Va ser en la celebració d'una comissió on el professor David Palacios va exposar que sota el pati del centre hi havia un refugi de la Guerra Civil Espanyola. Els arquitectes del departament van mostrar el seu desconeixement i ens van demanar tota informació sobre el refugi.
Tenint en compte que hi havia projectada una intervenció al pati del centre, que és on està el refugi, els professors David Palacios i Elisabeth Civil van demanar als arquitectes la possibilitat d'accedir al refugi.
Els responsables de les obres van dir que aquesta opció només es podria contemplar si trobàvem les entrades del refugi. Va ser aleshores quan el professorat del Pau Vila es va organitzar per trobar un mapa amb aquestes característiques. En una de les visites a l'arxiu vam trobar el mapa dels terrenys actuals del pau Vila amb la senyalització de les entrades al refugi, vam comprobar l'escala i van situar les boques a l'interior del gimnàs i als lavabos de 1r ESO. Aquesta informació es va donar als arquitectes.
 

Inici de les obres a l'estiu

Durant l'estiu del 2022 es van iniciar les obres a l'interior del gimnàs, que és on està situada la boca secundària del refugi. A través de la comissió d'obres vam proposar als arquitectes responsables que un cop trobades les entrades al refugi, i, tenint en compte que una d'elles se situava en les obres a realitzar, que es pogués senyalitzar.
La nostra idea de senyalitzar era arribar fins al forjat que va tapar l'entrada al refugi, constatar l'existència de la boca d'entrada, i tapar l'obra amb una trampeta per una posterior prospecció arqueològica. En cap moment van demanar entrar al refugi, ja que eren conscient que el tipus d'obra que estava fent la Generalitat era canviar la pavimentació del terra i no una prospecció arqueològica, però Sí que demanaven la seva senyalització.


Petició per excavar fins a les portes del refugi 

La cota de treball de les obres de la Generalitat era aprofundir uns 50/60 cm. Segons els nostres estudis, i tenint en compte la intervenció arqueològica del 2008, sabíem que l'entrada al refugi es trobava a uns 30/50 cm més profund.
Els arquitectes de la Generalitat van fer la seva intervenció amb la presència d'un arqueòleg, però NO van voler baixar més la cota de treball. Els professors van crear la comissió del refugi i ens van adreçar a la comissió d'obres per dir:
1. La presència de l'arqueòleg les obres es va fer segons el que diu la llei, però, TOTS érem conscient que l'entrada del refugi estava més a baix i NO en la cota que treballava la Generalitat. Era molt normal NO trobar cap resta en aquella cota de treball, ja que la boca estava més a baix.
2. No enteníem el perquè es van negar a REBAIXAR en 30 cm més les obres per arribar a l'entrada del refugi. Van desestimar totes les nostres peticions que demanaven excavar un parell de pams per arribar a l'entrada del refugi.
3. La Generalitat va argumentar que la seva obra era civil i NO una prospecció arqueològica. Nosaltres ho vam entendre i tampoc demanaven entrar al refugi, només volíem rebaixar aquests 30 cm, constatar l'existència de la boca d'entrada, senyalitzar-la, fer el paviment del terra i tancar la boca amb una trampeta i nosaltres, més endavant, demanar un permís de prospecció arqueològic.
4. No enteníem per què un cop s'està executant les obres de pavimentació, no s'aprofitava el moment, i s'arribava a la boca del refugi. Ens vam quedar a tan sols 30 cm per arribar.
5. La comissió del refugi del centre va decidir fer difusió de tot això per fer ressò als mitjans de comunicació. Abans d'anar als medis vam parlar amb els responsables de les obres, però s'hi van negar en rotund, tan sols ens vam dir: "que senyalitzaríem amb un gruixut més prim el ciment que estaven utilitzant en la pavimentació del gimnàs per si en un futur volem trencar el terra ens sigui més fàcil........"
 

Difussió als mitjans de comunicació

Un cop els arquitectes responsables de l'obra es van negar a rebaixar un parell de pams per arribar a la boca del refugi, ens vam adreçar als diferents mitjans de comunicació.
Des de TV3, Catalunya Ràdio, La Vanguàrdia, premsa… Va ser des de diferents medis que es van interessar immediatament en la publicació de la notícia.
Tot i aquesta difusió, les obres del gimnàs es van finalitzar sense la senyalització del refugi.

Prospecció a l'entrada del gimnàs sense la presència d'un  arqueòleg

Per la nostra sorpresa, les obres van continuar a l'entrada del gimnàs. En aquesta segona fase (setembre/octubre) aquesta intervenció es va fer sense la presència d'un arqueòleg (com si va passar a l'interior del gimnàs).
Ens vam adreçar als responsables de les obres i els hi vam dir que la presència d'un arqueòleg era necessària per a dos motius: el primer perquè l'àrea d'intervenció la situava en la llosa del refugi, i segon, perquè aquesta obra s'aprofundia a una cota que segons la prospecció del 2008, tocava la llosa del refugi i es podia fer malbé. Ningú es va fer cas. Nosaltres aportem les fotos.

 

 

Gimnàs

Imatge del gimnàs abans d'iniciar les obres. La boca d'entrada se situa a uns 60 cm de profunditat d'aquest punt.

Interior del gimnàs

Inici de les obres a l'estiu del 2022.

Interior del gimnàs

inici de les obres estiu 2022

Interior del gimnàs

Inici de les obres a l'estiu del 2022

Obres sense arqueòleg

Setembre-Octubre 2022

Durant la segona fase d'excavació, es va prospectar a l'exterior del gimnàs sense la supervisió d'un arqueòleg. L'àrea d'iaquesta intervenció el situa al sostre del refugi.

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.