Mapa del 1968

A l'arxiu històric municipal, en David Palacios i l'Elisabet Civil van trobar el mapa de la construcció del primer edifici de l'institut Pau Vila. En aquest mapa es poden observar com estan assenyalades les boques d'entrada del refugi.
Un cop trobat aquest mapa, el que vam fer era veure l'escala que tenia i fer una superposició de l'edifici actual per poder identificar on eren exactament les entrades del refugi amb les instal·lacions del centre.
Per primera vegada, vam poder situar les boques del refugi.

Galería

Aquí teniu les imatges on situa les boques del refugi al centre

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.